Sari la conținut

Radebough si Sidney J. Cu toate acestea, abordarile pe tari prezinta si ele dezavantaje ca, de exemplu, existenta unei repetari ce deranjeaza in lectura si analiza unei astfel de lucrari. Ioachim și Petru Drăgănescu-Brateș au redactat un proiect pentru organizarea unui Corp de experți contabili, care a fost prezentat Cercului de Studii Comerciale spre studiere.

noua zeelandă se întâlnesc

Specializarea de Contabilitate este una cu tradiție, fiind prezentă în cadrul facultății noastre încă de la înființarea acesteia anul și asigură, celor care frecventează cursurile acesteia, formarea de competenţe atât în domeniul contabilităţii, cât şi în cel al economiei, aspect ce conferă absolvenţilor un avantaj semnificativ în contextul actual al unei economii bazate pe datând un contabil fiscal.

Misiune și obiective Prin acest program de studii urmărim constant să asigurăm adaptarea învățământului superior economic local la cerințele impuse de actualul mediu concurențial. Realităţile economice actuale, la care se adaugă reforma din domeniul contabilităţii, relevă necesitatea pregătirii unor specialişti care să aibă competenţe superioare în ceea ce priveşte obţinerea şi utilizarea informaţiei contabile, gestionarea eficientă a resurselor unei entităţi, evaluarea structurilor patrimoniale, efectuarea de analize economico-financiare, soluționarea pertinentă a problemelor de la nivelul unei entități și elaborarea unor decizii eficiente pentru desfășurarea activității acestora ş.

32 de ani femeie datând de 25 de ani

Astfel, o componentă esenţială pentru exercitarea propriu-zisă a unor asemenea competenţe este reprezentată de utilizarea calculatorului care a devenit un instrument indispensabil pentru culegerea şi prelucrarea datelor, inclusiv pentru apelarea la metode şi tehnici de analiză şi diagnostic, aspect ce impune o pregătire corespunzătoare în domeniul informaticii.

În domeniul contabilităţii, se remarcă atestarea valorii şi recunoaşterea socială a specialistului din acest domeniu, ca o consecinţă a realizării wtf online dating contabilităţii, concretizată prin liberalizarea profesiei de expert contabil, contabil autorizat şi auditor financiar.

asian de sex masculin

Disciplinele incluse în cadrul programului de studiu, precum şi corpul profesoral care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestuia asigură premisele dobândirii competenţelor de această natură, ceea ce conferă absolvenţilor, între altele, posibilitatea unei inserţii rapide pe piaţa muncii.

Programul de studii înglobează discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare predate cu responsabilitate și dăruire de cadre didactice cu grad înalt de profesionalism, astfel încât la finalul celor trei ani de studio, absolvenții să prezinte un bagaj de cunoștințe teoretice, dar în special practice, care să le asigure locul pe piața muncii.

dating online mi-a rupt inima