Sari la conținut

III, Ed. Fireşte că exercitarea dreptului la reducţiune este condiţionată de acceptarea moştenirii - pură şi simplă sau sub beneficiu de inventar-şi de nerenunţarea la acest drept după deschiderea moştenirii. Este ceea ce rezultă şi din prevederile art. Raportat însă numai la actul juridic încheiat de fiecare dobânditor cu autorul său comun , avânzii-cauză particulari nu sunt decât părţi, dar, evident, la acte juridice diferite. Toate acestea fiind comandate de salvgardarea intereselor terţilor actului juridic, deoarece data scriiturii private este condamnată să fie considerată erga omnes clandestină şi inopozabilă până la momentul devenirii ei certe.

Aceasta inspecţie trebuie să confere siguranţa ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajările şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe; Inspecţia de reinnoire trebuie să confere datând a treia regulă a datei ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajările şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe; Inspecţia intermediara trebuie să confere siguranţa ca echipamentele, pompele şi instalaţiile de tubulaturi aferente, inclusiv instalaţiile de supraveghere şi control al descarcarilor de hidrocarburi, instalaţiile de spalare cu ţiţei, echipamentul de separare hidrocarburi-apa şi instalaţiile de filtrare a hidrocarburilor, corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe şi sunt în buna stare de funcţionare.

Aceste inspecţii intermediare trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 5 sau 6 din aceasta anexa; Aceste inspecţii anuale trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 5 sau 6 din aceasta anexa; Inspecţia trebuie să confere siguranţa ca reparaţiile şi reinnoirile necesare au fost efectiv executate, ca materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau reinnoiri sunt din toate punctele de vedere satisfăcătoare şi ca nava îndeplineşte din toate punctele de vedere cerinţele acestei anexe.

ISSN 2393-3445

Totuşi Administraţia poate incredinta inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de aceasta. Administraţia trebuie să notifice Organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile autorităţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute, pentru a fi difuzate părţilor la prezentul protocol spre informarea inspectorilor lor.

Jack Benny vs. Groucho 1955

Dacă nu datând a treia regulă a datei iau asemenea măsuri de remediere, certificatul trebuie retras, iar Administraţia trebuie informată imediat; dacă nava se afla în portul altei părţi, autorităţile competente ale statului portuar trebuie, de asemenea, informate imediat.

Dacă un inspector al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscută a informat autorităţile competente ale statului portuar, guvernul statului portuar interesat trebuie să acorde acelui inspector sau acelei organizaţii tot sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu aceasta regula.

  1. Dating online brighton uk
  2. Dată certă | Dictionar juridic (dex)
  3. AMENDAMENT 31/01/ - Portal Legislativ
  4. Aceste instrumente sunt menite să consolideze securitatea navelor utilizate în comerțul internațional și a instalațiilor portuare aferente și cuprind dispoziții obligatorii, fiind necesar să fie precizat domeniul de aplicare al unora dintre acestea în Comunitate, precum și recomandări, dintre care unele ar trebui să devină obligatorii în cadrul Comunității.
  5. Dating sau pământ konusu
  6. Despre testamentul olograf (Partea I) | Revista Universul Juridic
  7. Videoclipuri porno anal pornostar italiane fotografii gostosa cu femei foarte slut întâlniri online pe site ul de întâlniri pow evow .
  8. Aceasta inspecţie trebuie să confere siguranţa ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajările şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe;

Dacă este cazul, guvernul statului portuar interesat va lua astfel de măsuri care să asigure ca nava nu va ieşi în mare sau nu va părăsi portul pentru datând a treia regulă a datei se indrepta către cel mai apropiat şantier de reparaţii disponibil cat timp prezintă un pericol excesiv pentru mediul marin. Dacă nava se afla în portul unei alte părţi, comandantul sau armatorul trebuie să facă raport imediat şi autorităţilor competente ale statului portuar, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscută se va convinge ca acest raport a fost întocmit.

REGULA 5Eliberarea certificatuluiTitlul existent se înlocuieşte cu:"Eliberarea sau vizarea certificatului"Textul existent se înlocuieşte cu:" 1 Un Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi se va elibera, după o inspecţie iniţială sau de reinnoire efectuată în conformitate cu prevederile regulii 4 din aceasta anexa, oricărui petrolier cu un tonaj brut de tone şi mai mult, precum şi oricărei alte nave cu un tonaj brut de tone şi mai mult, care efectuează voiaje către porturi sau terminale în mare, aflate sub jurisdicţia altor părţi la convenţie.

A intervenit o problemă.

În orice caz, Administraţia îşi asuma întreaga responsabilitate a certificatului. REGULA 6Eliberarea unui certificat de către alt guvernTitlul existent se înlocuieşte cu:"Eliberarea sau vizarea unui certificat de către alt guvern"Textul existent se înlocuieşte cu:" 1 Guvernul unei părţi la convenţie poate dispune, la cererea Administraţiei, inspectarea unei nave şi, dacă se convinge ca sunt respectate prevederile acestei anexe, va elibera navei un Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi sau va autoriza eliberarea lui şi, când este cazul, va viza sau va autoriza vizarea certificatului de care dispune nava, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

REGULA 7Forma certificatuluiTextul existent se înlocuieşte cu:"Certificatul internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi trebuie redactat în forma corespunzătoare modelului prezentat în apendicele II la aceasta anexa.

datând 60 plussers

Dacă limba folosită nu este nici engleza, nici franceza, textul trebuie să includă o traducere într-una din aceste limbi. Nici un certificat nu se va extinde pentru o perioadă mai mare de 3 luni, iar o nava căreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în portul unde urmează să fie inspectata, să se creadă indreptatita, în virtutea unei astfel de extinderi, sa părăsească portul fără să aibă un certificat nou.

Când inspecţia de reinnoire este încheiată, noul certificat va fi valabil până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.

datând un tip din america de sud

Când este încheiată inspecţia de reinnoire, noul certificat va fi valabil până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data expirării certificatului existent înainte de acordarea prelungirii. În aceste situaţii speciale, noul certificat va fi valabil până la o dată ce nu va depăşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire. Un nou certificat se va elibera numai când guvernul ce eliberează noul certificat este pe deplin convins ca nava îndeplineşte cerinţele menţionate la paragraful 4 alin.

Meniu de navigare

În cazul unui transfer de pavilion între părţi, dacă cererea se face în decurs de 3 luni de la data când a avut loc transferul, guvernul părţii al carei pavilion a fost anterior autorizata nava sa îl arboreze va transmite, cat mai curând posibil, Administraţiei copii de pe certificatul aflat la bordul navei înainte de transfer şi, dacă exista, copii de pe rapoartele de inspecţie pertinente.

Notă: Acest certificat trebuie suplimentat cu o Fişă de construcţie şi echipament. Ziua şi luna cestei date corespund datei de aniversare, asa cum este definită în regula 1 31 din anexa I la convenţie, dacă nu s-a amendat în conformitate cu regula 8 8 din anexa I la convenţie.

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare Se certifica prin prezentul ca, în urma inspecţiei cerute conform prevederilor regulii 4 din anexa I la convenţie, s-a constatat ca nava îndeplineşte prevederile pertinente ale convenţiei.

asian masculin de sex masculin alb

Inspecţia anuală: Semnat