Sari la conținut

Publicitatea căsătoriei În aceeaşi zi cu primirea Declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul S. De asemenea, se completează în aplicaţia de programare o adresă de email validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programată oficierea căsătoriei și perioada de depunere a declarației de căsătorie. În situația în care solicitantul nu se prezintă în termen, în vederea depunerii declarației de căsătorie, a înscris în formularul de programare alte date decât cele care rezultă din documentele prezentate sau documentația este incompletă, rezervarea se anulează.

Pentru dating online pentru a se căsători cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați ofițerului de stare civilă de la ghișeu.

dating online pentru a se căsători

Căsătoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declarației de căsătorie. La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți, împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale de 14 zile de la data emiterii lorcu aprobarea primarului.

dating online pentru a se căsători

Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă. Rezervarea se face cu cel puțin 11 zile înainte de data căsătoriei Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr.

dating online pentru a se căsători

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, datând cu 33 de ani scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, vă obligați să solicitați, în timp util, informații suplimentare despre actele necesare dat fiind specificul fiecărei țări la biroul Stare Civilă. Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate art.

How to Get a Girlfriend on a Dating Site During Covid! (Best Dating Sites 2021!) 2021

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei. Procedura de rezervare: 1. Se selectează luna dorită 2.

dating online pentru a se căsători

Se selectează ziua dorită 3. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare culoarea verde 4. Se introduc datele corecte de identificare ale soților 5.

dating online pentru a se căsători

În cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data și ora menționate în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare 7. În cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de la punctul 1.

Căsătoriile se oficiază în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Numele după căsătorie Viitorii soţi pot conveni să: păstreze numele dinaintea căsătoriei; să ia numele oricăruia dintre ei; să ia numele lor reunite; un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări. Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea planificării anterioare.

dating online pentru a se căsători

Selectati luna:.