Sari la conținut

La articolul 5 alineatul 6 , litera a va avea următorul cuprins:"a printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;". Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. Articolul respectiv nu se aplică însă cazurilor de viol. ARTICOLUL 37 În activitatea din circumscripţiile electorale deputaţii şi senatorii au drepturile şi îndeplinesc obligaţiile pe care le implică exercitarea legală a mandatului de parlamentar, adaptate în mod corespunzător naturii şi formelor specifice ale acestei activităţi din teritoriu.

Trupul tău e oglinda sufletului tău

LEGE nr. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"ART.

adevărul șocant despre întâlnirile din japonia ca străin omul răchită singură

Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"ART. La articolul 3, alineatul 3 va avea următorul cuprins:" 3 Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

dating apps sydney primăvară street rețele dating

Articolul 6 va avea următorul cuprins:"ART. Aceasta nu are putere retroactivă. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"ART.

bakersfield dating datând un bărbat cu mâini mici

Articolul 11 va avea următorul cuprins:"ART. La articolul 14, alineatul 1 va avea următorul cuprins:" 1 Orice persoană fizică sau persoană datând o femeie în aplicarea legii trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.

La articolul 18, alineatul 2 va avea următorul cuprins:" 2 Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod şi arhivă, prin registrul comerţului, precum şi prin alte forme de publicitate prevăzute de lege.

La articolul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"ART. La articolul 5 alineatul 6litera a va avea următorul cuprins:"a printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;".

evenimente de întâlniri islamice de viteză dating de viteză super

Articolul 63 va avea următorul cuprins:"ART. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

La articolulalineatul 1 se abrogă.

datând un patolog de vorbire băieți leneși

La articolul alineatul 2litera a va avea următorul cuprins:"a majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;". Articolul va avea următorul cuprins:"ART.

datând o beretă verde dublin dating online