Sari la conținut

Adaptarile se fac de catre OSIM numai dupa ce s-a cerut acordul titularului si au avut loc consultari reciproce. Regula 15 - Examinarea formala a cererii de brevet de soi 1 Examinarea formala a cererii se face de catre OSIM si consta in a analiza daca documentatia depusa de solicitant satisface cerintele art. Dacă acestea nu sunt plătite, titularul decade din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă.

Brevetare națională Brevetul pentru soi de plantă este un titlu de protecție care certifica prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului și dreptul exclusiv al titularului de brevet de a utiliza soiul. Brevetul asigură protecție juridică soiului nou de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, iar întinderea acestei protecții este determinata de ansamblul caracterelor relevante incluse în descrierea oficială a soiului. Brevetul pentru soi de plantă poate fi eliberat numai de către AGEPI și se deosebește esențial de certificatul pentru soi de plantă eliberat de către Comisia de Stat după încercarea soiului la valoarea agronomică. Certificatul confirmă doar paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului soi, pe când brevetul acordă titularului dreptul exclusiv de a utiliza soiul brevetat. Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă variază în funcție de apartenența soiului la anumite grupe de plante și constituie: până la 30 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de viță de vie, cartofi și arbori; până la 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de plante de alte specii.

Roumanie Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. Regula 2 - Definitii In sensul prezentului regulament se intelege prin: a "lege" - Legea nr.

Închide Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent.

Regula 3 — Reprezentarea 1 Solicitantul sau titularul unui brevet de soi poate fi reprezentat in procedurile in fata OSIM printr-un mandatar autorizat cu domiciliul sau sediul in Romania. Daca in termen de 3 luni de la depunerea cererii, procura nu este prezentata la OSIM, cererea se respinge in conditiile art.

japonia online dating app

Regula 5 - Noutatea 1 Soiul nu isi pierde noutatea in sensul art. Regula 6 - Distinctivitatea 1 Distinctivitatea se stabileste conform art. Regula 7 - Omogenitatea 1 Omogenitatea se determina tinand seama de grupa de specii careia ii apartine si de variatiile interspecifice cunoscute ce se produc in timpul inmultirii soi de soi de sau vegetative, daca soiul ramane uniform in caracterele relevante folosite pentru stabilirea distinctivitatii si pentru descrierea soiului.

Regula 8 - Stabilitatea Stabilitatea unui soi candidat in sensul art. Transmiterile se publica in BOPI.

Formular de căutare

CAPITOLUL IV Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi Regula 10 - Depunerea cererii de brevet de soi 1 Orice persoana fizica sau juridica, care doreste sa protejeze un soi nou creat si are dreptul la eliberarea brevetului poate sa depuna cererea la OSIM, direct sau printr-un mandatar autorizat. Regula 11 - Continutul cererii de brevet de soi 1 Cererea de brevet de soi se intocmeste in doua exemplare pe formulare tip si se refera la un singur soi.

idei de întâlnire online de întâlniri

Regula 12 - Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi 1 Data depozitului reglementar a unei cereri de brevet de soi este data depunerii la OSIM a cererii de brevet de soi continand cel putin elementele prevazute la art.

Regula 13 - Dreptul de prioritate 1 Dispozitiile art. Regula 14 - Denumirea soiului 1 Soiul protejat va purta o denumire generica ce permite identificarea acestuia pe piata.

Meniu de navigare

Denumirea este mentionata in brevetul de soi. Aceasta dispozitie se aplica si pentru soiuri la care se refera prevederile art. In situatiile prevazute la literele a si bOSIM cere solicitantului datând pe cineva din teatru propuna o alta denumire pentru soiul candidat. Daca solicitantul nu raspunde, cererea de brevet de soi va fi respinsa.

Regula 15 - Examinarea formala a cererii de brevet de soi 1 Examinarea formala a cererii se face de catre OSIM si consta in a analiza daca documentatia depusa de solicitant satisface cerintele art. Regula 16 - Examinarea in fond a cererii de brevet de soi 1 Cererea care indeplineste conditiile prevazute la art.

viteza de viteză de la nord

Contestatia va fi formulata in scris, motivata si cu plata taxei prevazuta in anexa la lege. In caz contrar noul soi se considera necalificat pentru protectie si cererea de brevet de soi va fi respinsa.

  • Длинное одноэтажное здание с огромными окнами и ветхое крыло, прилепившееся сзади.
  • soi - Wikționar

Pentru motive intemeiate solicitantul poate cere o amanare in vederea formularii unui raspuns pertinent. Adaptarile se fac de catre OSIM numai dupa ce s-a cerut acordul titularului si au avut loc consultari reciproce.

Regula 20 - Protectia provizorie 1 Solicitantul cererii de brevet de soi poate cere sa se interzica tertilor sa efectueze actele prevazute la art. Regula 21 - Prelungirea termenului limita 1 Solicitantul poate cere prelungirea termenului de examinare pana la un an, maximum.

SOI CẦU TUẤN KIỆT - SOI CẦU MIỀN BẮC 16/06. Soi Cầu Việt - Soi Cầu việt - soi cau viet - soi cau

Regula 22 - Retragerea cererii de brevet de soi 1 Solicitantul poate sa retraga cererea de brevet de soi depusa la OSIM in orice moment pana la luarea hotararii de acordare a brevetului de soi.

Cererea de revocare se face in scris, motivat si va fi insotita de dovada de plata a taxei de examinare a cererii de revocare prevazuta de lege si de documente in sustinerea revocarii.

pepiniera moara

Regula 24 - Eliberarea brevetului de soi si inregistrarea denumirii soiului 1 Daca dupa examinarea soiului se stabileste ca acesta indeplineste cumulativ conditiile de la art.

Regula 27 - Exceptii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi Orice persoana interesata, in conformitate cu art. Regula 28 - Epuizarea dreptului titularului 1 In sensul art.

Regula 30 - Decaderea din drepturi a titularului brevetului de soi 1 OSIM nu va proceda la decaderea titularului din drepturi decat dupa notificarea catre titular a neindeplinirii uneia din conditiile prezentate la pct. Regula 31 - Renuntarea la brevetul de soi 1 Renuntarea la brevetul de soi se face printr-o declaratie scrisa, depusa la OSIM, semnata de titular.

Soiuri de plante. Brevetare națională

Regula 33 - Transmiterea drepturilor asupra soiului 1 Transmiterea drepturilor asupra soiului se face conform art. Regula 34 - Contractul de cesiune Cesiunea se va face in scris, printr-un contract de cesiune in care se vor mentiona datele de identificare ale amelioratorului si persoanei careia i s-a cesionat dreptul, obiectul cesiunii, data si semnaturile partilor interesate, prezentate in forma autentica.

datând un tip englez

Regula 35 - Contractul de licenta 1 Soi de soi de poate fi exclusiva cand se acorda unei singure persoane, sau neexclusiva cand se acorda mai multor persoane interesate. Regula 36 - Licenta obligatorie 1 Orice persoana interesata poate depune la OSIM o cerere pentru acordarea unei licente obligatorii, in conditiile prevazute de art. Regula 39 - Termene 1 Termenele stabilite pe zile cuprind zilele calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a implinit termenul.

deținut datând din australia

Termenele stabilite pe luni se implinesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare. Aceasta data se confirma cu stampila oficiului postal receptor.

Regula 41 - Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri In Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri se inscriu urmatoarele elemente: soi de soi de numarul cererii; b specia, texonul botanic si denumirea; c data de depozit; d numele si adresa solicitantului; e numele si adresa amelioratorului; f mandatarul; g modificari in situatia juridica.

  • Ему была видна задняя дверца: как это принято в Севилье, она оставалась открытой - экономичный способ кондиционирования.
  • AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ |