Sari la conținut

În caz contrar, dacă lucrurile nu merg chiar așa de bine, mai pot revendica activul defunctului moștenitorii acestuia. O nouă prevedere introdusă în legislaţie prin acest proiect arată că de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta se eliberează cu valabilitate de 3 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani. Proiectul postat pe pagina Ministerului de Interne precizează că cetățenilor români li se eliberează acte de identitate: a începând cu vârsta de 14 ani, până la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate; b începând cu vârsta de 12 ani, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate. Îți recomandăm Cristian Enache Contributor O altă problemă ce trebuie avută în vedere este cea legată de riscul social, care crește odată cu vârsta. Mai mult, creșterea vârstei standard de pensionare are un efect direct și asupra pensiei private obligatorii pilonul II , întrucât revendicarea activului net acumulat este condiționată de deținerea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă. Nu pot să nu mă întreb, de ce 5 ani și nu 7, sau 10, 15, din moment ce nu există un prag superior peste care nu se poate trece?

18 ani în vârstă de 70 de ani

De ce cartea de identitate va fi obligatorie de la 12 ani. Termenele de valabilitate pentru noile documente în România De anul viitor va fi obligatoriu ca toată lumea să aibă buletin de la 12 aniiar noul act va arăta ca un card bancar și va include un CIP. Proiectul postat pe pagina Ministerului de Interne precizează că cetățenilor români li se eliberează acte de identitate: a începând cu vârsta de 14 ani, până la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate; b începând 18 ani în vârstă de 70 de ani vârsta de 12 ani, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate.

18 ani în vârstă de 70 de ani

Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea temporară de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Carte electronică de identitate, opţional şi înainte de împlinirea vârstei de 12 ani Opțional, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 12 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

18 ani în vârstă de 70 de ani

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cu excepţia minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani, se arată în proiect.

O nouă prevedere introdusă în legislaţie prin acest proiect arată că de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta se eliberează cu valabilitate de 3 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani.

18 ani în vârstă de 70 de ani

De ce carte de identitate de la 12 ani În nota de fundamentare a proiectului de ordonanţăse explică de ce a fost introdusă obligativitatea obţinerii actelor de identitate de la vârsta de 12 ani. Potrivit informațiilor extrase din RNEP, numărul persoanelor, posibil, afectate este: Carte electronică de identitate poate fi eliberată chiar de la naştere Reglementarea posibilității de eliberare a cărții electronice de identitate de la naștere prin excepție de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 12 aniare în vedere simplificarea procedurilor pentru exercitarea dreptului la liberă circulație în spațiul UE.

Redactare G.